.

Mẹ Fatima Bổn Mạng Giáo Xứ Bích Lâm

Mẹ Fatima Bổn Mạng Giáo Xứ Bích Lâm

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Xin liên hệ

Giáo xứ Bích Lâm - Giáo hạt Phương Lâm - Giáo Phận Xuân Lộc

Địa chỉ : Huyện Tân Phú-Tỉnh Đồng Nai
Email : giaoxubichlam@gmail.com
Điện Thoại : 0613-699-919

THÁNH KINH 100 TUẦN- ĐGM PHÊRÔ NGUYỄN KHẢM

( Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU ƯỚC LẪN TÂN
ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào cuộc sống)" Nguồn: suyniem.com"